ODS Joint Stock Company

Region
Japan and Asia Pacific
Country
Vietnam
Category
Services
License only, Onyx

ODS is Plesk ‘s strategic partner in Vietnam, distributing Plesk licenses at a competitive price and owning a professional support team. We distribute all Plesk editions and extensions.

ODS là đối tác chiến lược của Plesk tại thị trường Việt Nam, phân phối với giá cạnh tranh và sở hữu đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp.Phân phối các sản phẩm Plesk với đầy đủ phiên bản và tùy chọn extensions.

Get Plesk on ODS!

About ODS Joint Stock Company

ODS Joint Stock Company is an Internet Service Provider located at No 54, C1 Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City. We provide various services such as Datacenter, IaaS, Domain, Licenses, and Cloudfone.

Công ty cổ phần ODS là một nhà cung cấp dịch vụ hạtầng Internet tọa lạc tại địa chỉ số 54 đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như Datacenter, IaaS, Domain, Licenses, CloudFone…

Be the first to get our latest insights, updates and news

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt