home.pl

Region
Africa, Europe, Japan and Asia Pacific, Latin America, Middle East, North America
Country
Poland
Services
Cloud Servers, Dedicated Servers, Onyx, VPS

Best place for your Dedicated Servers, VPS and Cloud solutions with Plesk solutions and 24/7 support.

homecloud successfully provide hosting solutions to his customers, also with plesk solutions. We know that Plesk is the best commercial solution to manage vps and servers. With an easy and intuitive control panel, you can do everything faster and simple. Additionally, with our hosting services, over 20 years experience and support, we can successfully offer the best solutions on the market.

 

Najlepsze miejsce dla Twoich serwerów dedykowanych, vps oraz chmury obliczeniowej z wykorzystaniem rozwiązań Plesk i naszego wsparcia dostępnęgo 24/7.

homecloud z powodzeniem dostarcza swoim klientom rozwiązania hostingowe, również z wykorzystaniem rozwiązań Pleska. Wiemy, że Plesk jest najlepszym rozwiązaniem komercyjnym do zarządzania vps lub serwerów dedykowanych. Dzięki prostemu i intuicyjnemu panelowi sterowania można wszystko zrobić szybciej i łatwiej. Dodatkowo wykorzystując nasze usługi hostingowe, ponad 20-letnie doświadczenie i wsparcie możemy z powodzeniem zaoferować najlepsze rozwiązania na rynku.

Get Plesk on home.pl

Watch the video from the hardware assembly in the homecloud Data Center room belonging to the home.pl group.In few minutes you can access this computing power by choosing Dedicated Servers, VPS, or Cloud services. Monthly period, convenient panel, support 24/7, are just not the values of our Customers. See how we do it and join us!

 

Zobacz film z montażu sprzętu w Centrum Danych serwerowni homecloud, należącej do grupy home.pl. W ciągu kilku minut możesz uzyskać dostęp do tej mocy obliczeniowej wybierając usługi serwerów dedykowanych, VPS lub Cloud. Miesięczny okres wynajmu, wygodny panel, support 24/7, to tylko nie które walory cenione przez naszych klinetów. Zobacz jak to robimy i dołacz do nas!

About home.pl

The biggest provider in Central and Eastern Europe

homecloud belongs to the home.pl group – the largest internet service provider for small and medium-sized companies in Central and Eastern Europe. We specialize in providing high quality server infrastructure and specialized IT solutions for business.

Great experience

We have been on the market since 1997, and in our ranks are specialists, whose priority is to meet the high demands of users of advanced services. The homecloud crew is qualified in every aspect of service, so we can offer the professionalism and knowledge of our administrators and the technical support of our consultants with several years of experience.

Advanced data center infrastructure

What makes us stand out is the continued investment in new technologies. Our servers are located in one of the most modern data center in Poland. The rooms containing the servers meet all stringent safety standards.

We work with the best

Our offer is being developed with the participation of many international companies with a recognized brand and technological potential. The key partners of homecloud are Intel, Supermicro, HP, Open-Xchange, Odin and Plesk.

 

Największy provider w Europie Środkowo-Wschodniej

homecloud należy do grupy home.pl – największego dostawcy usług internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości infrastruktury serwerowej oraz specjalizowanych rozwiązań IT dla biznesu.

Bogate doświadczenie

Istniejemy na rynku od 1997 roku, a w naszych szeregach pracują specjaliści, których priorytetem jest zaspokojenie wysokich wymagań użytkowników usług zaawansowanych. Załoga homecloud jest wykwalifikowana w każdym aspekcie obsługi, dzięki czemu możemy zaoferować profesjonalizm oraz wiedzę naszych administratorów oraz wsparcie techniczne konsultantów z kilkuletnim stażem.

Nowoczesne centra danych

To co nas wyróżnia to ciągłe inwestycje w nowe technologie. Nasze serwery lokowane są w jednych z najnowocześniejszych data center w Polsce. Pomieszczenia, w których znajdują się serwery, spełniają wszystkie rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Współpracujemy z najlepszymi

Nasza oferta rozwijana jest przy udziale wielu międzynarodowych firm o uznanej marce i potencjale technologicznym. Kluczowi partnerzy homecloud to Intel, Supermicro, HP, Open-Xchange, Odin i Plesk.

Be the first to get our latest insights, updates and news

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Plesk uses LiveChat system (3rd party).

By proceeding below, I hereby agree to use LiveChat as an external third party technology. This may involve a transfer of my personal data (e.g. IP Address) to third parties in- or outside of Europe. For more information, please see our Privacy Policy.

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt